Wymiana bannerów

Jeżeli chcesz zamieścić banner na swojej stronie internetowej, to użyj proszę poniższego kodu HTML:

www.trotdb.info - Klusácka databáza/Trotting Database

Tomy księgi hodowlanej w bazie danych

Tom Lata
Czechosłowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 1 19xx - 1978
Czechosłowacka Księga Hodowlana Kłusaków- Tom 2 1979 - 1982
Czechosłowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 3 1983 - 1989

Czeska Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 4 1990 - 1994
Czeska Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 5 1995 - 1996
Dodatek do Czeskiej Księgi Hodowlanej Kłusaków- Tom 5 1997
Czeska Księga Hodowlana Kłusaków- Tom 6 1997 - 1998
Dodatek do Czeskiej Księgi Hodowlanej Kłusaków - Tom 6 1999
Czeska Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 7 1999 - 2000
Czeska Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 8 2001 - 2002
Czeska Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 9 2003
Dodatek do Czeskiej Księgi Hodowlanej Kłusaków - Tom 9 2004
Czeska Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 10 2004-2005
Czeska Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 11 2006-2007
Czeska Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 12 2008-2011

Słowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 1
Słowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 2
Słowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 3
Słowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 4
Słowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 5 2002 - 2003
Słowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 6 2004 - 2005
Słowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 7 2006 - 2007
Słowacka Księga Hodowlana Kłusaków - Tom 8 2008 - 2009

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)