Výmenný banner

Ak by ste chceli umiestniť na vašu stránku odkaz na klusácku databázu, použite prosím nasledovný HTML kód:

www.trotdb.info - Klusácka databáza/Trotting Database

Zväzky plemenných kníh v databáze

Zväzok Roky
Československá klusácká plemenná kniha - svazek I. 19xx - 1978
Československá klusácká plemenná kniha - svazek II. 1979 - 1982
Československá klusácká plemenná kniha - svazek III. 1983 - 1989

Česká klusácká plemenná kniha - svazek IV. 1990 - 1994
Česká klusácká plemenná kniha - svazek V. 1995 - 1996
Dodatek k České klusácké plemenné knize V. 1997
Česká klusácká plemenná kniha - svazek VI. 1997 - 1998
Dodatek k České klusácké plemenné knize VI. 1999
Česká klusácká plemenná kniha - svazek VII. 1999 - 2000
Česká klusácká plemenná kniha - svazek VIII. 2001 - 2002
Česká klusácká plemenná kniha - svazek IX. 2003
Dodatek k České klusácké plemenné knize IX. 2004
Česká klusácká plemenná kniha - svazek X. 2004-2005
Česká klusácká plemenná kniha - svazek XI. 2006-2007
Česká klusácká plemenná kniha - svazek XII. 2008-2011

Slovenská plemenná kniha klusáka - 1. zväzok
Slovenská plemenná kniha klusáka - 2. zväzok
Slovenská plemenná kniha klusáka - 3. zväzok
Slovenská plemenná kniha klusáka - 4. zväzok
Slovenská plemenná kniha klusáka - 5. zväzok 2002 - 2003
Slovenská plemenná kniha klusáka - 6. zväzok 2004 - 2005
Slovenská plemenná kniha klusáka - 7. zväzok 2006 - 2007
Slovenská plemenná kniha klusáka - 8. zväzok 2008 - 2009

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)