Meno George Nelson
Amatér
Sumárne informácie
Rok Št I. II. III. IV. V. bm Zisk v €
190320324308172

Spolu20324308172
Kariéra vodiča
Dátum Miesto Por. ŠČ Km čas Štart Vzd. Kôň Kurz Zisk v €
13.09.1903Bra43400Sebes J. (AH)275 K.
13.09.1903Bra42670Eisenbart (AH)275 K.
13.09.1903Bra33050Lauretta (US)7200 K.
13.09.1903Bra03025Brava G. (AH)00 K.
13.09.1903Bra02660Antonia (AH)00 K.
13.09.1903Bra140,21600Pexi (AH)14371 100 K.
11.09.1903Bra129,82740Páva H. (AH)82401 200 K.
11.09.1903Bra32690Lauretta (US)5150 K.
11.09.1903Bra02660Antonia (AH)00 K.
11.09.1903Bra23225Alice K. (AH)8250 K.
08.09.1903Bra130,12780Páva H. (AH)40461 400 K.
08.09.1903Bra23050Lauretta (US)10300 K.
08.09.1903Bra02660Antonia (AH)00 K.
08.09.1903Bra33100Sebes J. (AH)7200 K.
08.09.1903Bra01600Czicza (AH)00 K.
06.09.1903Bra32660Sebes J. (AH)5150 K.
06.09.1903Bra02660Antonia (AH)00 K.
06.09.1903Bra02660Lauretta (US)00 K.
06.09.1903Bra42780Alice K. (AH)275 K.
06.09.1903Bra02500Eisenbart (AH)00 K.

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)