Meno George Nelson
Amatér
Sumárne informácie
Rok Št I. II. III. IV. V. bm Zisk v €
190320324308172

Spolu20324308172
Kariéra vodiča
Dátum Miesto Por. ŠČ Km čas Štart Vzd. Kôň Kurz Zisk v €
13.09.1903Bra43400Sebes J (AH)275 K.
13.09.1903Bra42670Eisenbart (AH)275 K.
13.09.1903Bra33050Lauretta (US)7200 K.
13.09.1903Bra03025Brava G (AH)00 K.
13.09.1903Bra02660Antonia (AH)00 K.
13.09.1903Bra140,21600Pexi (AH)14371 100 K.
11.09.1903Bra129,82740Páva H (AH)82401 200 K.
11.09.1903Bra32690Lauretta (US)5150 K.
11.09.1903Bra02660Antonia (AH)00 K.
11.09.1903Bra23225Alice K (AH)8250 K.
08.09.1903Bra130,12780Páva H (AH)40461 400 K.
08.09.1903Bra23050Lauretta (US)10300 K.
08.09.1903Bra02660Antonia (AH)00 K.
08.09.1903Bra33100Sebes J (AH)7200 K.
08.09.1903Bra01600Czicza (AH)00 K.
06.09.1903Bra32660Sebes J (AH)5150 K.
06.09.1903Bra02660Antonia (AH)00 K.
06.09.1903Bra02660Lauretta (US)00 K.
06.09.1903Bra42780Alice K (AH)275 K.
06.09.1903Bra02500Eisenbart (AH)00 K.

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)