Meno Ira Ryerson
Amatér
Sumárne informácie
Rok Št I. II. III. IV. V. bm Zisk v €
19031104030449
191219623305365

Spolu30663609414
Kariéra vodiča
Dátum Miesto Por. ŠČ Km čas Štart Vzd. Kôň Kurz Zisk v €
15.09.1912Bra23100Czinczár (AH)662 000 K.
15.09.1912Bra42580Bolygó (AH)3100 K.
15.09.1912Bra02100Laczi (AH)00 K.
15.09.1912Bra32060Karin (AH)7200 K.
13.09.1912Bra130,32160Hedvig (AH)35501 500 K.
13.09.1912Bra42145Bolygó (AH)3100 K.
13.09.1912Bra140,02070Karin (AH)29331 000 K.
11.09.1912Bra32520Czinczár (AH)00 K.
11.09.1912Bra42240Bolygó (AH)3100 K.
11.09.1912Bra22100Laczi (AH)13400 K.
11.09.1912BraDT2120Karin (AH)00 K.
08.09.1912Bra132,62520Bolygó (AH)76401 200 K.
08.09.1912BraDN2180Darabont (AH)00 K.
08.09.1912Bra130,02000Hedvig (AH)33501 500 K.
08.09.1912Bra01620Karin (AH)00 K.
04.09.1912Bra336,02100Laczi (AH)7200 K.
04.09.1912Bra130,02085Bolygó (AH)116401 200 K.
04.09.1912Bra129,02460Czinczár (AH)22501 500 K.
04.09.1912Bra02000Klára (AH)00 K.

13.09.1903Bra03075Neighbor Girl (US)00 K.
13.09.1903Bra21645Benedict (AH)10300 K.
11.09.1903Bra42635Kentucky Wilkes Jr. (US)275 K.
11.09.1903Bra21630Benedict (AH)10300 K.
08.09.1903Bra42640Alice K. (AH)3100 K.
08.09.1903Bra03075Prosperity Bill (US)00 K.
08.09.1903Bra43000Alice K. (AH)3100 K.
08.09.1903Bra21600Benedict (AH)10300 K.
06.09.1903Bra02620Kentucky Wilkes Jr. (US)00 K.
06.09.1903Bra21600Benedict (AH)10300 K.
06.09.1903Bra02500Victoria (AH)00 K.

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)