Meno Ferencz Grosz
Amatér
Sumárne informácie
Rok Št I. II. III. IV. V. bm Zisk v €
1913502200130

Spolu502200130
Kariéra vodiča
Dátum Miesto Por. ŠČ Km čas Štart Vzd. Kôň Kurz Zisk v €
12.09.1913Bra2+50,93440Viola (AH)208250 K.
12.09.1913Bra2+50,93440Miki (AH)208250 K.
08.09.1913Bra3+43,64090Spullerin (AH)907200 K.
08.09.1913Bra3+43,64090Jung Tonquin (AH)907200 K.
07.09.1913Bra3+3940Viola (AH)505150 K.
07.09.1913Bra3+3940Miki (AH)505150 K.
05.09.1913Bra2+42,24605Spullerin (AH)7010300 K.
05.09.1913Bra2+42,24605Jung Tonquin (AH)7010300 K.
31.08.1913Bra03970Miki (AH)7000 K.
31.08.1913Bra03970Mumius (AH)7000 K.

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.2)