V databáze sa aktuálne nachádzajú výsledky klusáckych dostihov Slovenska, Čiech a Požska za nasledovné sezóny:

Slovensko Česká republika Požsko
2018
2017
2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007
2006 2006 2006
2005 2005 2005
2004 2004 2004
2003 2003
2002 2002
2001 2001
2000 2000
1999 1999
1998 1998
1997 1997
1996 1996
1995 1995
1994 1994
1993 1993

1920
1913
1912

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)