Miesto
Bratislava2

Spolu2
Zoznam dostihových dní a dostihov konaných v roku 2022:
Č. Dátum Miesto Názov dostihu
1.21.05.2022BratislavaMemoriál JUDr. Róberta Deáka
2.Memoriál Ondreja Nagya

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)