6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Dátum 08.09.1903
Názov dostihu II. Rennen I. Kategorie
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v € K.
1Limbus (AH)33,43025am. Johann Schwarzinger15401 200
2Lisbeth (AH)3050James S. Brown10300
3Sebes J. (AH)3100George Nelson7200
4Alice K. (AH)3000Ira Ryerson3100
0Princesse Naphta (ex Princesse) (AH)3100George Bodimer00

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)