Dátum 08.09.1903
Názov dostihu II. Rennen I. Kategorie
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v € K.
1Limbus (AH)33,43025am. Johann Schwarzinger15401 200
2Lisbeth (AH)3050James S. Brown10300
3Sebes J (AH)3100George Nelson7200
4Alice K (AH)3000Ira Ryerson3100
0Princesse Naphta (ex Princesse) (AH)3100George Bodimer00

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)