Dátum 30.05.1920
Názov dostihu I. Zahajovací meeting
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
2Ballade (AH)31,22220Hermann Dieffenbacher sen.80331 000
3Tergeste (AH)32,32200Johann Ferech8023700
4Sonoma C II (AH)31,82220Karl Kieser8010300
5Trnava (ex Polgár) (AH)2200 3500
6Conrad (AH)22008000
7Barbar (AH)22008000
8Feldpost (AH)22006000
9Schwester Poldi (AH)22209000
10Fern Andra (AH)22407000
12On (AH)226011000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)