Dátum 10.06.1920
Názov dostihu II. Cena „Mestského domu“
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Endlich30,52260Charlie Mills25832 500
2Gaga (AH)32,62220Otto Dieffenbacher2527800
3Der Muntere (AH)31,42260Karl Kieser5017500
4Kapitän (AH)33,52220Karl Kreipl1107200
5Stürmer (AH)2200Lázár Bíró4000
6Susel (ex Forelle II) (AH)2240Artur Heissfeld6000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.2)