6083 6084 6085 6086 6087 6088 6097
Dátum 26.10.1920
Názov dostihu I. Cena „Weidritzthal“
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Walküre (AH)35,52140George Wiltshire17862 600
2Rota (AH)38,72080James S. Brown5027800
3Árpád (AH)34,72180Karl Kreipl6013400
4Johanna (AH)35,62180Adolf Winkelmayer287200

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)