6083 6084 6085 6086 6087 6088 6097
Dátum 26.10.1920
Názov dostihu Dvojzápražná jazda o sádzku (Jazda dám)
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1+Aris (AH)37,83900Berta Maldeghem3000
1+Jó légy (AH)37,839003000
2+Néni (AH)71,83000 Fr. Bäumler9000
2+Minorka (AH)71,830009000
3+Icon (AH)51,63550 Fr. Tüköry3000
3+Manoela (AH)51,635503000
4+Kapitän (AH)58,83400 Fr. Draskovich4000
4+Steady (AH)58,834004000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)