Dátum 25.06.2016
Názov dostihu Cena společnosti OTEC
Miesto Praha-Velká Chuchle
Typ štartu A
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v € CZK
1Logic V. (CZE)621,21670Michal Kalčík2541611 250
2Top Eagle (CZE)221,61670Jaroslav Dobrovolný702135 750
3Un Espoir (I)122,61670Mykola Volf301393 750
4Carmella Misi (CZE)422,8c1670Jaromír Kotásek40932 500
DCDark Look (F)31670Marina Volf23000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)