Dátum 19.08.2017
Názov dostihu Cena Equi Forum
Miesto Bravantice
Typ štartu F
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v € CZK
1Sakko Teč (CZE)224,71640Roman Chrastina41611 250
2Jack Murtie (CZE)424,71640Zdeněk Vávra2135 750
3Blue Light Venus (A)325,71640Mykola Volf1393 750
4Viktor Cub (CZE)135,5c1640am. Josef Dobruský2932 500
DCQuuenie (A)51640Dieter Marz00

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)