Dátum 03.09.2017
Názov dostihu Moravskoslezská cena Labirinta (CH)
Miesto Bravantice
Typ štartu A
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v € CZK
1Sakko Teč (CZE)322,31640Roman Chrastina1583322 500
2Jack Murtie (CZE)623,5c1640Zdeněk Vávra6042611 500
3Blue Light Venus (A)423,71640Mykola Volf782787 500
4Monstergirl JDS (A)223,81640Jiří Svoboda301855 000
5Apples (A)531,01640Ondřej Kozel1001303 500
6Viktor Cub (CZE)132,3c1640am. Josef Dobruský217000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)