Dátum 12.09.2017
Názov dostihu Großer Preis von KIA Aigner-Hauke, Berndorf - 25.Badener Zukunfts-preis für Zweijährige
Miesto Baden
Typ štartu A
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Monstergirl JDS (A)320,11600Dieter Marz832 500
4Quuenie (A)521,81600Joseph Verbeeck80400

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)