Dátum 23.06.2018
Názov dostihu Karl Bürger-Gedenkrennen
Miesto Krieau, Vienna
Typ štartu A
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
6Monstergirl JDS (A)218,21600Jiří Svoboda178400
DNQuuenie (A)71600Dieter Marz3990

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)