6001
Dátum 01.09.2021
Názov dostihu Memoriál Ondreja Nagya
Miesto Topolčianky
Typ štartu F
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Chester (CZE)628,71700Lukáš Matuský750
2Edens Je Sole (S)429,41700Antonín Vinklárek345
3Last Lloyd (A)330,6c1700am. Tomáš Klvaňa195
4Helenka Misi (CZE)530,8c1700David Dobrovolný120
5Kiss You Skree (CZE)136,61700Jaroslav Dobrovolný90

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)