6001 6002
Dátum 21.05.2022
Názov dostihu Memoriál Ondreja Nagya
Miesto Bratislava
Typ štartu F
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Union Forces (US)523,12400Laurens G. Rinkes13750
2Elixir de Charnie (F)123,52400Jaroslav Dobrovolný140345
3Embargo d'Ukraine (F)223,92400Zdeněk Vávra35195
4Inaccessible Grou (D)324,1c2400Jaromír Kotásek105120
5Fly Spirit (CZE)424,82400Jiří Svoboda4290

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)