Jako przelicznika nagród użyto kursów walut opublikowanych w oficjalnym biuletynie Słowackiego Zarządu Wyścigowego w bieżącym roku (poniższa tabela). Obliczone wartości w SKK zostały przeliczone na EUR używając oficjalnego kursu 30,1260 SKK/EUR.

Rok

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)