Dátum 03.06.1920
Názov dostihu II. Cena mesta Brna
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Jirka28,62240Otto Dieffenbacher351163 500
2Feldpost (AH)30,42200Lázár Bíró60331 000
3Der Muntere (AH)31,82200Karl Kieser9023700
4On (AH)30,52240Leopold Fischer7010300
5Putzelinde (AH)2220Karl Volkmann5000
6Barbar (AH)2220Fernando Romoli5000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.2)