Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 1912
2014-08-15
Do databázy boli pridané výsledky bratislavských klusáckych dostihov zo sezóny 1912.

Plemenná kniha Rakúsko-Uhorska
2014-07-31
Odštartovaný projekt online plemennej knihy Rakúsko-Uhorska.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 1913
2014-04-29
Do databázy boli pridané výsledky bratislavských klusáckych dostihov zo sezóny 1913.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 1920
2014-01-02
Do databázy boli pridané výsledky bratislavských klusáckych dostihov zo sezóny 1920.

5. výročie Klusáckej databázy
2014-01-01
Klusácka databáza má dnes 5. výročie jej spustenia a prevádzky. Za tú dobu boli zrealizované podstatné zmeny v oblasti dizajnu, ponúkanej funkcionality a časového i vecného rozsahu údajov. Aktuálne sa v databáze nachádzajú úplné alebo čiastkové výsledky vyše 17 000 dostihov a 30 000 koní.

Doplnenie kvalifikácií
2013-09-24
Prehľady kariér koní a štartové listiny boli doplnené o údaje kvalifikácií za rok 2013.

České klusácke výsledky zo sezóny 1996
2012-07-23
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 1996.

České klusácke výsledky zo sezóny 1997
2012-04-30
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 1997.

České klusácke výsledky zo sezóny 1998
2011-11-13
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 1998.

Penalizačná listina
2011-11-02
Do menu dostihov bola doplnená orientačná penalizačná listina.

České klusácke výsledky zo sezóny 1999
2011-10-12
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 1999.

Víťazi významných dostihov
2011-09-20
Do menu dostihov bola doplnená položka Významné dostihy s listinami víťazov dôležitých dostihov. Zoznam bude postupne dopĺňaný.

České klusácke výsledky zo sezóny 2000
2011-08-31
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 2000.

České klusácke výsledky zo sezóny 2001
2011-08-22
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 2001.

České klusácke výsledky zo sezóny 2002
2011-07-26
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 2002.

Poľská jazyková verzia databázy
2011-06-18
Klusácka databáza je dostupná v troch jazykových mutáciách - v slovenskom, anglickom a poľskom jazyku.

České klusácke výsledky zo sezóny 2003
2011-05-01
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 2003.

Rozšírenie vyhľadávania pomocou Google Site Search
2011-03-25
Možnosti vyhľadávania boli rozšírené o možnosť kompletného prehľadávania stránky cez Google Site Search.

Nový dizajn Klusáckej databázy
2011-02-26
Grafické rozhranie databázy bolo vymenené za nové. V sumárnych štatistikách a v detailoch kariér pribudlo vyhodnotenie získanie druhých a tretích miest.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 1993
2010-12-27
Do databázy boli pridané výsledky slovenských klusáckych dostihov zo sezóny 1993.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 1994
2010-12-01
Do databázy boli pridané výsledky slovenských klusáckych dostihov zo sezóny 1994.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 1995
2010-11-24
Do databázy boli pridané výsledky slovenských klusáckych dostihov zo sezóny 1995.

České klusácke výsledky zo sezóny 2004
2010-11-08
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo sezóny 2004.

Doplnenie potomkov z klusáckych plemenných kníh SR a ČR do databázy
2010-10-25
Evidencia klusákov v databáze bola doplnená o potomkov chovných kobýl uvedených vo zväzkoch Československej, Slovenskej a Českej plemennej knihy klusáka. Ročníkové zoznamy narodených klusákov sú sprístupnené na obrazovke plemennej knihy.

Slovenské klusácke výsledky zo sezón 1996 a 1997
2010-09-07
Do databázy boli pridané výsledky slovenských klusáckych dostihov zo sezón 1996 a 1997.

Úprava vyhľadávania predkov
2010-08-27
Predkovia klusákov boli zaevidovaní do databázy, takže je ich možné vyhľadávať pomocou voľby klusák. Pre nich sú potom zobrazení pod tabuľkou kariéry aj potomkovia evidovaní v databáze, napr. Orlík.

Doplnenie kalendára a vyhľadávania predkov
2010-07-20
Zobrazovanie výsledkov dostihov bolo rozšírené o možnosť vyhľadávania podľa ich otca, matky a starého otca klusáka, resp. pomocou kalendára.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 1998
2010-06-24
Do databázy boli pridané výsledky slovenských klusáckych dostihov zo sezóny 1998.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 1999
2010-06-21
Do databázy boli pridané výsledky slovenských klusáckych dostihov zo sezóny 1999.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 2000
2010-06-14
Do databázy boli pridané výsledky slovenských klusáckych dostihov zo sezóny 2000.

České klusácke výsledky zo sezóny 2005 III.
2010-06-07
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 1. - 11. dostihového dňa v sezóne 2005 (marec až jún).

Doplnenie možnosti filtrovania prehľadu kariéry
2010-05-11
Kariéry koní a vodičov je možné filtrovať podľa typov štartov a mien vodičov, resp. klusákov.

Rozšírenie sezónnych štatistík
2010-05-10
Obrazovka sezónnych štatistík bola rozšírená o chovateľov, plemenníkov a materských otcov.

České klusácke výsledky zo sezóny 2005 II.
2010-05-03
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 12. - 17. dostihového dňa v sezóne 2005 (júl a august).

Zmena dizajnu databázy
2010-05-01
Používateľské rozhranie klusáckej databázy bolo zmenené, rovnako ako aj štruktúra hlavného menu. Do tabuliek bola doplnená možnosť triedenia údajov pomocou hlavičiek.

České klusácke výsledky zo sezóny 2005 I.
2010-04-19
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 18. - 25. dostihového dňa v sezóne 2005 (september až november).

Rozšírenie obrazovky detailu klusáka o info o kompletnej kariére
2010-04-01
Obrazovka detailu klusáka bola doplnená o políčko s informáciou, či databáza obsahuje kompletnú kariéru príslušného klusáka, nakoľko je databáza postupne dopĺňaná a uvedené informácie nemusia byť úplné. Klusáky s kompletnou kariérou majú v políčku zelenú ikonku, ostatné klusáky (vrátane zo zahraničného tréningu) majú políčko prázdne.

Poľské klusácke výsledky zo sezón 2004-2006
2010-03-31
Do databázy boli pridané výsledky poľských klusáckych dostihov zo sezón 2004 až 2006.

Poľské klusácke výsledky zo sezóny 2007
2010-03-07
Do databázy boli pridané výsledky poľských klusáckych dostihov zo sezóny 2007.

Slovenské klusácke výsledky zo sezóny 2001
2010-02-08
Do databázy boli pridané výsledky slovenských klusáckych dostihov zo sezóny 2001.

České klusácke výsledky zo sezóny 2006 II.
2010-01-20
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 1. - 12. dostihového dňa v sezóne 2006 (marec - júl).

České klusácke výsledky zo sezóny 2006 I.
2010-01-06
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 13. - 23. dostihového dňa v sezóne 2006 (august až november).

Poľské klusácke výsledky zo sezóny 2008
2009-11-24
Do databázy boli pridané výsledky poľských klusáckych dostihov zo sezóny 2008.

Poľské klusácke výsledky zo sezóny 2009
2009-11-06
Do databázy boli pridané výsledky poľských klusáckych dostihov zo sezóny 2009.

České klusácke výsledky zo sezóny 2007 III.
2009-10-25
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 1. - 7. dostihového dňa v sezóne 2007 (marec až máj).

České klusácke výsledky zo sezóny 2007 II.
2009-09-15
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 8. - 16. dostihového dňa v sezóne 2007 (jún až august).

České klusácke výsledky zo sezóny 2007 I.
2009-08-25
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov zo 17. - 25. dostihového dňa v sezóne 2007 (september až november).

Rozšírenie vyhľadávacích podmienok
2009-08-24
Zobrazovanie výsledkov dostihov bolo rozšírené o možnosť vyhľadávania podľa ich názvu (napr. "derby", "dunajsky pohar" a pod.).

Informácie o závodiskách
2009-07-22
V obrazovke kariéry klusáka alebo vodiča je možné pomocou skratky závodiska zobraziť detailné informácie o ňom vrátane mapy.

Doplnenie rekordov km časov klusákov
2009-07-15
Do obrazovky detailnej kariéry klusákov bol doplnený prehľad rekordných km časov na krátkych, stredných a dlhých tratiach.

Doplnenie detailných prehľadov
2009-07-06
Detail klusákov a vodičov bol doplnený o celoživotné štatistiky, detail dostihov bol doplnený o typ štartu.

Šesť mesiacov klusáckej databázy
2009-07-01
1.7.2009 oslavuje Klusácka databáza šesť mesiacov od svojho vzniku. Aktuálne obsahuje celkové alebo čiastkové výsledky takmer 6000 štartujúcich koní vo viac ako tisícke dostihov, počet evidovaných klusákov sa blíži k 650. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na budovaní databázy a dúfam, že si stránka naďalej zachová svojich priaznivcov.

České klusácke výsledky zo sezóny 2008 III.
2009-04-20
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 1. - 7. dostihového dňa v sezóne 2008 (marec až máj).

České klusácke výsledky zo sezóny 2008 II.
2009-04-11
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 8. - 12. dostihového dňa v sezóne 2008 (jún a júl).

České klusácke výsledky zo sezóny 2008 I.
2009-03-27
Do databázy boli pridané výsledky českých klusáckych dostihov z 13. - 23. dostihového dňa v sezóne 2008 (august až november).

Graf kilometrových časov
2009-03-16
Detailová obrazovka klusákov bola rozšírená o graf kilometrových časov pre posledných desať štartov v databáze.

Výsledky zahraničných štartov
2009-02-28
Do databázy boli doplnené výsledky zahraničných štartov (2002-2008) klusákov registrovaných v SR.

Anglická verzia databázy
2009-02-14
Klusácka databáza je dostupná v dvoch jazykových mutáciách - v slovenskom a anglickom jazyku.

Výsledky z roku 2002
2009-02-08
Do databázy boli pridané výsledky zo sezóny 2002.

Výsledky z roku 2003
2009-02-05
Do databázy boli pridané výsledky zo sezóny 2003.

Rozšírenie detailu klusákov
2009-01-31
V detailovej obrazovke klusákov pribudla možnosť vyhľadávania pôvodov v švédskej databáze ATG.

Výsledky z rokov 2004 a 2005
2009-01-27
Do databázy boli pridané výsledky zo sezón 2004 a 2005.

Nová adresa klusáckej databázy
2009-01-20
Klusácka databáza bola premiestnená na nový server www.trotdb.info.

Fotky klusákov a možnosť vyhľadania pôvodu
2009-01-19
Detailná obrazovka klusákov bola rozšírená o ilustračné foto a o možnosť vyhľadania pôvodu otca, matky a starého otca v dvoch databázach (www.blodbanken.nu, www.hvt.de).

Rozšírenie vyhľadávacích podmienok
2009-01-11
Zobrazovanie výsledkov dostihov podľa koní bolo rozšírené o možnosti vyhľadávania podľa vodičov, trénerov a stajní. Boli doplnené sumárne štatistiky jednotlivých sezón.

Klusácka databáza
2009-01-01
Vznik webstránky so základnou funkcionalitou vyhľadávania výsledkov podľa jednotlivých dostihov a klusákov. K dispozícii sú údaje za domáce sezóny 2006 až 2008.

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)