Dátum 06.06.1920
Názov dostihu III. Cena Komárenska
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Paradoks (AH)30,32240Burdett Tappan451163 500
2Paulus Sexton (AH)30,52240Otto Dieffenbacher50331 000
DNFeldpost (AH)2200Lázár Bíró4000
3Barbar (AH)33,92200Fernando Romoli11023700
4Dankwart (AH)2220Artur Heissfeld13000
5Alice (AH)2220Karl Kieser17000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.3)