6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031
Dátum 06.06.1920
Názov dostihu III. Cena Komárenska
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Paradoks (AH)30,32240Burdett Tappan451163 500
2Paulus Sexton (AH)30,52240Otto Dieffenbacher50331 000
DNFeldpost (AH)2200Lázár Bíró4000
3Barbar (AH)33,92200Fernando Romoli11023700
4Dankwart (AH)2220Artur Heissfeld13000
5Alice (AH)2220Karl Kieser17000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)