Dátum 10.06.1920
Názov dostihu I. Panenské dostihy trojročných
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Raca (AH)38,02020Hermann Dieffenbacher sen.40832 500
2Also doch39,82000Franz Fischer jun.5027800
3Phänomenal (AH)40,52000Charlie Mills3517500
4Allotria (AH)40,62000Felix Fischer907200
5Harry (AH)2000Otto Dieffenbacher4000
6Árpád (AH)2000James S. Brown7000
7Idee (AH)2000 13000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.2)