6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046
Dátum 10.06.1920
Názov dostihu I. Panenské dostihy trojročných
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Raca (AH)38,02020Hermann Dieffenbacher sen.40832 500
2Also doch (AH)39,82000Franz Fischer jun.5027800
3Phänomenal (AH)40,52000Charlie Mills3517500
4Allotria (AH)40,62000Felix Fischer907200
5Harry (AH)2000Otto Dieffenbacher4000
6Árpád (AH)2000James S. Brown7000
7Idee (AH)2000 13000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)