Dátum 19.11.2017
Názov dostihu Theodor Mautner Markhof-Gedenkrennen
Miesto Krieau, Vienna
Typ štartu A
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
3Monstergirl JDS (A)519,81600Dieter Marz851 900
6Blue Light Venus (A)620,91600Mykola Volf234300
DNQuuenie (A)31600Jiří Svoboda3600

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.1)