6001 6002
Dátum 21.05.2022
Názov dostihu Memoriál JUDr. Róberta Deáka
Miesto Bratislava
Typ štartu F
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Little Star Boko (S)429,32000Laurens G. Rinkes10600
2Imos (CZE)229,62000Jiří Svoboda43276
3Slza (A)129,92000Pavlo Morozov0156
4Last Lloyd (A)330,2c2000am. Tomáš Klvaňa096

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)