6006 6007
Dátum 01.09.2022
Názov dostihu Memoriál Ing. Juraja Deáka
Miesto Topolčianky
Typ štartu V
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v € CZK
1In Drive With You (F)522,2c1740Laurens G. Rinkes6000
2Account Merci (A)124,21700Milorad Jovanovič2760
3Little Star Boko (S)324,4c1720Jaromír Kotásek1560
4Chester (CZE)425,0c1720Lukáš Matuský960

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)