6089 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6098
Dátum 28.10.1920
Názov dostihu IV. Dostihy „Wig-wag“
Miesto klusácky hipodróm, Bratislava
Typ štartu
Výsledky
Por. Kôň ŠČ Km čas Vzd. Vodič Kurz Zisk v €
1Baka (AH)22,82300Charlie Mills702327 000
2Gretl Maria (AH)25,92220George Wiltshire60662 000
3Pikkolo (AH)25,32240Eddie Mills50501 500
4Debello (AH)27,52220Karl Kieser130331 000

Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil

Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)

© 2009 Trotting Database (Version 5.8)